Resamprojektet : Resamprojektet

Home
Resamprojektet

Resamprojektet

Ett copyjobb om hur man kan samarbeta över gränser för att hjälpa människor som hamnat mellan stolarna. Åkte till Fagersta och Norberg bland annat på uppdrag av GAB.