Copywriting- och skribentuppdrag: copywriter

Home
Copywriting- och skribentuppdrag
Jag har som copywriter och skribent haft mängder av skrivuppdrag och skrivit alla möjliga slags texter i mer än 20 år – jag tror jag kan skriva åt dig också.
Former
En duktig skribent kan skriva i olika former. Jag har skrivit allt från broschyrtexter, årsredovisningar och kundtidningsartiklar till annonser, filmmanus, följebrev, webbtexter, personporträtt, krönikor, spökskriverier m m.
Ämnen
En duktig skribent kan även skriva om det mesta. Specialistkunskaper kan vara bra, men det viktiga är hur det presenteras. Det är inte alltid en fördel att ha en civilingenjörsutbildning för att skriva om industriprodukter, eller vara civilekonom för att skriva om banktjänster. Det är ofta en större fördel om man kan stå lite utanför, inta läsarens/kundens perspektiv – samtidigt som man är någorlunda allmänbildad och snabbt förstår de stora dragen inom ett visst område.
Några olika branscher jag skrivit om (eller kanske inifrån): industri, IT, bank/finans, skog, bygg, kommunal verksamhet, vård, skola, livsmedel, konsulting, fastigheter, m m. Allt möjligt … 🙂