Därför: Därför väl valda ord

Home
Därför
Därför att jag kan detta då jag arbetat med det i över 20 år, med kunder som t ex Swedbank, Ericsson, ABB, SEB, Atlas Copco, m fl. Och därför att jag har:

Förståelse

thinker

Ett steg till

Du sitter där med ett skrämmande tomt vitt papper eller en Word-skärm framför dig som ska fyllas. Med vad och hur? Det är väldigt lätt att hamna i ett vi-perspektiv och då skrivs det sådant som ”Vi är bäst!” ”Tyck om oss”, ”Köp av oss nu!”
Vad är det annat än skryt och ängsliga önskningar som kommunicerar motsatsen till det du vill?
En bättre skribent skriver i stället utifrån mottagarens perspektiv. Det är egentligen vad mitt yrkeskunnande som copywriter går ut på.

Raison d´être

När det gäller innehåll är den viktigaste frågan inte vad eller hur utan varför. Ta ett steg bort från vad du ska hitta på att skriva, till att fundera på varför.
Varför finns vi som företag/organisation? Vad är vårt uppdrag, ytterst? Varför ska kunden handla av oss? Och varför det då?
Det gäller att komma ned i kärnan i det man gör, ens existensberättigande som företag/organisation. Med ett vettigt varför brukar vad och hur det ska kommuniceras följa helt naturligt.

Mottagaren avgör

Allt du gör, allt som syns, hörs eller läses är signaler som uppfattas och tolkas av mottagaren; och det är mottagaren som avgör hur ditt budskap ska förstås, inte du.
Det innebär att det du vill säga måste anpassas efter den du vänder dig till. Det gäller att förmedla rätt innehåll för läsaren. Men det måste sägas på rätt sätt, ett sätt som skapar intresse samtidigt som det andas förståelse och respekt. Som alltid handlar det om att se den som ska läsa det man skriver som en person.

 

Kompetens

A Chalkboard

An offer you can´t refuse

Någonstans finns en sanning i det där maffia-citatet: ”Give him an offer he can´t refuse”. Inte så att man ska tvinga någon till något denne inte vill, utan det handlar om att presentera ett erbjudande, ett affärsförslag, så att det framstår som så bra att kunden bara måste nappa.
Det kräver att man känner marknaden och kunden så väl att man vet vad den vill ha. Och att man har resurser, kreativitet och mod för att ta fram och presentera ett sådant erbjudande.

Kommunicera kundnyttor

Vad är det som är så bra med din produkt/tjänst för din kund? Vad upplever kunden för nytta med det du erbjuder? Vilka problem löser du åt kunden? Hur känner kunden när problemet löses? Vad säger kunden? Hur kan du styrka att ditt erbjudande löser kundens problem? Varför älskar kunden din tjänst/produkt/ lösning/dig? Vilken tillfredsställelse upplever kunden med det du erbjuder?
Frågor som kretsar kring en och samma sak – nyttan för kunden – ditt existensberättigande.

Gör skillnad

Ett annat maffigt amerikanskt uttryck är ”make a difference”. Det låta lite märkligt på svenska – göra skillnad. Samtidigt så är det väl vad det handlar om, det jag gör. Alla kan skriva, men alla kan inte skriva väl.
En välskriven text som lyfter fram själva poängen, som besvarar frågan varför kan faktiskt betyda en hel del.
Och göra skillnad.

Erfarenhet

typing

Gjort det förut

Som copywriter har jag mest arbetat med tjänster och business-to-business, allt från industri och banker till kommunal verksamhet och IT. Min akademiska bakgrund har inte bara gjort mig smått tankspridd utan också orädd inför ”tunga”, krävande uppdrag. Gillar också att utveckla tankar om kultur, litteratur, konst, idéer och har skrivit några konstpresentationer, mindre artiklar, kåserier och bokrecensioner i lokal och nationell press.

 

väl valda ord

Mitt företagsnamn förpliktar, och jag anser att jag väljer orden med omsorg. Kommunikation handlar dock om mer än väl valda ord, mitt arbete rör inte bara rena språkligheter utan, som jag försökt förklara här, i högsta grad även tankarna bakom, upplägg/struktur, innehåll och delvis även form.
väl valda ord kan ta helhetsgreppet om du vill. Eller bara skrivbiten.

Mitt erbjudande

Håller du med om det jag skriver? Har du och ditt företag behov av någon som:
– förstår och tar ansvar för din kommunikation i olika kanaler
– sköter webben, årsredovisningen, dokumenten och andra projekt
– skriver tidningsartiklar, webbuppdateringar, blogginlägg, pressmeddelanden, broschyrtexter, etc.
Kontakta mig då. Klicka på knappen nedtill.
Kontakta mig

Låt väl valda ord skriva åt dig