Svenskt Näringsliv : Dokumentation

Home
Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv i Västerås har varit en viktig kund där jag gjort flera olika slags jobb. Vecka 45 2012 genomförde Svenskt Näringsliv en kampanj där skolelever och politiker fick träffa olika näringslivsföreträdare. Jag dokumenterade åtta st träffar ute på företag och i skolor  – korta texter, bilder, snabba leveranser.
Här publicerades text och bilder: http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/vasteras/