Entreprenörskap i skolan

Home
Entreprenörskap i skolan

Enterprenörskap i skolan var ett lyckosamt projekt i Västerås stad som man ville föreviga genom en slags dokumentation. En förskola valdes ut och broschyren visar hur synsättet till barnen ändrades på förskolan. Intressant projekt. Utifrån lite bakgrundsmaterial, en intervju och en hög med ritade blädderblocksbilder skrev jag ihop en broschyr. Formgivare var min kompis Tiina Kinnunen.