Älgen och megatrenderna

Home
Reflektioner
Älgen och megatrenderna

Älgen och megatrenderna

By There are no tags 0 comments

En sensommarkväll åker vi genom brandhärjade skogar i norra Västmanland.

De stora, svärtade stråken i det mörkt gröna får oss att tystna och farten saktas ned. Plötsligt står en älg vid vägkanten. En stor, till synes välmående fjolårskalv mot en bakgrund av vidbränd skog. Jag stannar bilen och vi tittar en stund på varandra. Han står där bara, helt orädd och jag undrar om han bara är en ung och dum älg som knallat förbi, eller vet han något vi inte vet? Har han varit med om något vi inte ens kan föreställa oss? Det är något i hans blick. Vad har vi gjort med hans skog? Och så vänder han sig om och vandrar in bland de svarta, sorgliga trädstammarna.

Vi åker vidare och kommer snart till Ängelsberg. Så nära var den stora branden! Men jag har svårt att släppa älgen och hans blick. Vad har vi gjort med hans skog? Hur kunde det gå till? Det var en enskild händelse och flera olyckliga omständigheter, men kan den förstås utifrån ett större perspektiv?

Framtidsforskare använder begreppet megatrender för stora rörelser eller tendenser som påverkar vår nu- och framtid. Detta är inget nytt, och de flesta forskarna verkar överens om de viktigaste trenderna. Konsultföretaget KPMG listar följande nio megatrender i sin framtidsstudie Future State 2030:

  • Demografiska förändringar med en allt äldre befolkning

  • Individualisering

  • Teknologisk utveckling

  • Globalt ihopkopplad ekonomi

  • Ökad offentlig skuldsättning

  • Ekonomisk maktförskjutning

  • Klimatförändringar

  • Resursbrist

  • Urbanisering

Utifrån några av dessa megatrender skulle man kunna säga att

– Klimatförändringar bidrog till den osedvanligt höga brandfaran i den västmanländska skogen, med torrt väder och stark vind.

– Ekonomisk maktförskjutning och ökad global konkurrens pressar skogsföretagen att producera trots hög brandrisk.

– Det allmännas minskande ekonomi drar ned på resurserna vilket försämrar och försenar räddningsarbetet.

Vi åker vidare hemåt till staden (megatrenden urbanisering). För en tid sedan luktade det brandrök här hemma, veckan efter var det sopor (megatrenden resursbrist…). Nu läser vi tidningarnas analyser varför Sverigedemokraterna fick så många väljare. Vissa hänvisar till megatrender som globalisering och urbanisering och menar att många av SDs väljare är offer för dessa megatrenders effekter och proteströstar mot dem.

Älgen jag mötte kan också ses som ett offer för rådande megatrenders effekter. Han gav mig en lång blick, och vände in sin sorgsna skog, för vad annat kunde han?

Vi däremot har andra möjligheter, vi kan ta andra vägar. Megatrender, trenders effekter, enskilda händelser – saker och ting händer, vissa kan ibland te sig skrämmande. Men vi kan välja hur vi ser, tänker och agerar. Vi behöver inte vara offer för några omständigheter. Med megatrenden individualisering i ryggen kan vi själva välja hur vi förhåller oss till vår värld.

Ute regnar det. Sakta växer skogen upp igen. Världen, livet går vidare. Det är den största megatrenden.

webbredaktör copywriter Stockholm Västerås
About The Author
Självständig copywriter / skribent med lång erfarenhet

There are no comments yet, but you can be the firstComments are closed.