väl valda ord och SeniorProffsen

Home
Copywriter
väl valda ord och SeniorProffsen

väl valda ord och SeniorProffsen

By There are no tags 0 comments

De flesta av mina vänner och ett antal av mina bekanta vet att jag arbetar mycket med SeniorProffsen. Och att jag är gift med VD, vilket spelar en viss roll… Men vad är det jag egentligen gör för SeniorProffsen i min roll som marknadsansvarig? 

Vill också framhålla att det jag gör för SeniorProffsen inte innebär att jag enbart arbetar åt SeniorProffsen, jag är absolut öppen för andra uppdrag.  

 Kontakta mig gärna

Strategi och taktik

Men för att återgå till vad jag gjort och gör för SeniorProffsen. I ett tidigare inlägg har jag skrivit om 10 användningsområden för en copywriter, och i SeniorProffsen arbetar jag med alla dessa områden (och många fler..). Utgångspunkten är en förståelse för vad SeniorProffsen gör, vad tjänsterna kan bidra med till SeniorProffsens kunder. Strategin är att bygga och stärka varumärket, för att nå, locka och vinna de kunder SeniorProffsen vill ha.

Steg 1 i denna strategi har varit att bygga en bred kännedom om företaget, en bred kundbas och ett brett erbjudande, men också att förtydliga och förstärka varumärket med företagets kärnvärden. Taktiskt har det inneburit klassisk marknadskommunikation i vid mening både analogt och digitalt. Konkret betyder det kampanjer, kanaler och åtgärder som ny logotyp, ny webb, trycksaker, annonser, mässor, utskick, kundtidning, etc. Detta är ett pågående arbete.

Samtidigt har vi inlett steg 2 som innebär att smalna av och fokusera mot de kunder vi vill ha, med de tjänster vi vill erbjuda. I detta har mitt fokus på sätt och vis breddats så att arbetet handlar mer om att lyssna in, se och förstå kundupplevelsen, kundens väg till våra tjänster, kundens köpresa och att därifrån bygga anpassade kundpaketlösningar.

Horisontalt och vertikalt

Att bestämma inte bara vad som ska göras utan också när, hur och varför är en fantastisk fördel i arbetet med SeniorProffsen.

Den digitala resan SeniorProffsen gör har medfört att vi alltmer arbetar med content, webben och dess konvertering, analyser utifrån Google Analytics, e-post, Adwords, SEO, sociala medier. Vi har även börjat lite med storytelling, tänker personas, och inbound-strategier. Sammantaget blir man något av en tusenkonstnär som marknadsansvarig då SeniorProffsen är ett så litet företag.

Man skulle kunna säga att SeniorProffsen nischar sig både horisontellt (vad – vilka tjänster) och vertikalt (för vem – vilka kunder), medan jag i mitt arbete med SeniorProffsen nischat mig vertikalt. Och det är väl helt rätt för mig som egen konsult – att inte göra allt åt alla.

Utvecklingsresa

SeniorProffsen är ute på en väldigt intressant resa i sin utveckling mot ett mer modernt och medvetet företag.  I denna resa fyller de begrepp jag arbetar med som marknadskommunikation, varumärke, positionering, kundupplevelse en viktig roll.

”Per har lyft vår marknadskommunikation till en professionell nivå. Det hade vi aldrig kunnat göra själva eller haft resurser för att köpa in, och det är en ovärderlig konkurrensfördel.”  – Marie Björkholm

Det jag gjort och gör för SeniorProffsen kan jag även göra för andra. Vill ni också utveckla er verksamhet är jag gärna med och bidrar till er resa.

Kontakta mig och se vad jag kan göra för er

 

webbredaktör copywriter Stockholm Västerås
About The Author
Självständig copywriter / skribent med lång erfarenhet

There are no comments yet, but you can be the firstComments are closed.