Marknadschef åt SeniorProffsen

Home
Marknadschef åt SeniorProffsen

Marknadschef åt SeniorProffsen

För SeniorProffsen har jag arbetat som marknadschef, vilket inneburit att jag gjort en rad olika saker på olik nivåer från strategisk planering till produktion av annonser, webb,  kundtidningen Resurs,  Facebooksida, ny logotype, trycksaker, olika utskick, profilkläder, med mera…
Se hemsidan här: www.seniorproffsen.se samt kundtidningen Resurs här

Och läs än mer här vad jag gör för SeniorProffsen