SeniorProffsens nya hemsida lanserad

Home
SeniorProffsens nya hemsida lanserad

SeniorProffsens nya hemsida lanserad

SeniorProffsens nya hemsida har äntligen lanserats – se här. Den är gjord i WordPress och visar tydligt de olika tjänsterna, för vem de är till för och företagets värderingar – varumärket helt enkelt.

– Tanken bakom det nya upplägget är att göra det enklare för våra besökare / potentiella kunder att se vad vi erbjuder, vilka vi är och vad vi står för, säger Marie Björkholm, VD på och ägare av SeniorProffsen. Kundupplevelsen inberäknar även vår hemsida, så det är viktigt att den upplevs positivt.

Planen har varit att hemsidan ska förstärka och förtydliga SeniorProffsens varumärke, tydligt visa vad som erbjuds, och underlätta för en kund att se om SeniorProffsen uppfyller dennes krav och förväntningar. Det ska vara enkelt att ta kontakt, och den nya hemsidan utgör också en plattform för vidare utveckling av tjänsterna.

Värt att framhålla är också att SeniorProffsens nya hemsida är betydligt säkrare än tidigare samt att den är mobilvänlig med sin så kallade responsiva design. Hemsidan anpassar sig automatiskt efter om den ska läsas på en ”padda” eller en liten mobilskärm. Det är viktigt då mobilsurfandet blir alltmer förekommande och alltmer tar över surfandet från en vanlig dator.