Bistro du Lac

Home
Bistro du Lac

För Bistro du Lac på Lillåudden har jag fungerat som projektledare, copywriter och webbredaktör. Jag uppdaterar hemsidan, och gör både analoga och digitala utskick.

Vykortet har distribuerats till alla på Lillåudden och Östra Hamnen och har delats ut vid olika tillfällen. Vykortet har designats av Christer Rispling på Fun Advertising.

5Gafflar-Symbol

% gafflar i VLT

För de digitala mailutskicken använder jag MailChimp. Har även lagt in Padiact för att utöka min maillista. Intressant att arbeta med sådana verktyg.