”Vad kan du göra för vår webbplats?”

Home
Copywriter
”Vad kan du göra för vår webbplats?”

”Vad kan du göra för vår webbplats?”

By There are no tags 0 comments

Det är inte alltför ovanligt att man som frilansande webbredaktör får frågan vad man kan göra för ett företag med befintlig hemsida. Typiskt är att man har investerat i en snygg webbplats, men sidan fungerar inte riktigt som man hoppats på när den lanserades. Ingen har egentlig tid och kompetens att arbeta med underhåll och utveckling. Webbplatsen sjunker undan, den har få besökare, får inte tillräcklig uppmärksamhet, och framför allt resulterar sidan inte de affärer man hade hoppats på.

I detta finns många aspekter, och alla berör inte just själva webbplatsen. Men en snabb analys som utgår från relevans och hur tydlig webbplatsen är i att erbjuda företagets USP:ar brukar vara en bra termometer och början. A propos USP så kanske man borde byta ut det till UBA – Unique Buying Arguments, då det är kunderna som har makten/informationen numera. Hur som helst, ofta krävs inte så stora förändringar för att göra sidan mer relevant för kunderna.

Med hjälp av verktyg som Google Analytics kan en mycket mer omfattande och djupare analys av webbplatsen göras. Här är det viktigt att inse att Analytics är ett mätverktyg, där man får det resultat man ställer in. Och det är ett kontinuerligt arbete att förfina mätningarna och analysera resultaten. Google Analytics är ett fantastiskt verktyg som inte bara visar vilka som kommer till sidan och deras beteenden, utan över tid också kan visa hur olika åtgärder påverkar, exempelvis hur man kan styra olika besökare (personas) in i olika s k funnels.

Detta går till kärnan i ens erbjudande som företag, och det är inte alltid kunden vill ha detta. En relativt snabb analys, förslag på kritiska åtgärder samt en underhållsplan är dock en bra början.

I min underhållsplan delar jag in uppgifterna i olika kategorier, för att sedan tidssätta respektive område. Ett förslag på uppdelning kan se ut så här:

  1. Översyn/optimering/säkerhet/uppdateringar
  2. Produktion innehåll
  3. Affärsutveckling

Se mer här i detalj vad som kan ingå i ovanstående kategorier.

Man kan alltid diskutera hur många timmar per vecka eller månad man ska lägga på respektive område. Hur mycket ska man lägga på underhållsplanen? Vad ska prioriteras? Är det en kostnad eller en investering som ska betala sig i ökad försäljning och minskade totalkostnader? Hur affärskritisk är webbplatsen? Kan jag visa hur lönsamt nedlagd tid och resurser är? Det är en stor utmaning för mig. Läs mer här om hur jag tänker kring webbredaktörskap.

webbredaktör copywriter Stockholm Västerås
About The Author
Självständig copywriter / skribent med lång erfarenhet

There are no comments yet, but you can be the firstComments are closed.